Služby

  • Diagnostika a liečba ochorení priedušiek a pľúc
  • Spiromertrické vyšetrenie
  • Hodnotenie RTG hrudníka
  • Monitorovanie pulzoxymetrom pri podozrení na poruchy dýchania v spánku
  • Lekárka ambulancie vykonáva bronchoskopické vyšetrenia v FNsP Nové Zámky- možnosť ambulantného fibrobronchoskopického vyšetrenia.